Algarve

Algarve

Tato výspa kontinentální Evropy hraje od nepaměti roli velice důležitého orientačního bodu pro lodě plující do Středozemí, k africkým i jihoamerickým břehům. Dnes se ohlašuje světlem majáku, který tu byl postaven na začátku 20. st. Tmavá mračna se nad jeho červenou kopulí ztratí stejně rychle, jako se objevila, a pod duhovým obloukem, který se zjevuje nad nádherným pobřežím, se na protějším břehu hlubokého zálivu rýsují obrysy mohutné pevnosti.

Algarve

Právě v Sagres se psala nejslavnější kapitola portugalských dějin. Princ Jindřich, zvaný Mořeplavec (1394 - 1460), tady založil první námořní školu na světě a soustředil v ní učence z celé Evropy. Kartografové, astronomové a zkušení námořní kapitáni shromažďovali zprávy z cest a plánovali objevné plavby a obchodní výpravy. Pozůstatkem námořní školy je kruh vytyčený z kamenů zasazených do země. Má průměr 40 metrů a jeho střed přetíná několik podobně vytvořených linií. Představuje kompas a údajně pochází z Jindřichových dob. Podobně jako jiní návštěvníci pevnosti opatrně překračuji kamenné obrysy názorné učební pomůcky. Jindřich plavby sledoval a řídil, ale kupodivu se jich nikdy sám nezúčastnil. Svou činností navazoval na práci vlastního otce krále Jana I. Ten za dlouhých 45 let vlády na přelomu 14. a 15. st. posílil portugalské obchodní loďstvo a povýšil Lisabon na jeden z nejvýznamnějších obchodních přístavů Evropy. Portugalští námořníci se vydávali na cesty, jimiž přispívali k poznání do té doby neznámých končin světa. Když se Vasco de Gama vylodil v r. 1498 u indických břehů, zahájil novou epochu v historii světového obchodu a Portugalcům se otevřela cesta k nadvládě nad Indickým oceánem i k dočasnému postavení světové námořní velmoci.

V současné době je Algarve především významnou turistickou oblastí. Od sousedního severnějšího Alenteja ho dělí nepříliš vysoké břidličnaté pohoří, jež vytváří přírodní hradbu proti větrů ze severu. V zimě ho ohřívá teplý africký vzduch a v létě přináší příjemné osvěžení mírný vánek od Atlantiku. Díky příhodné poloze začíná jaro v Algarve již v lednu a ještě v říjnu máte dojem, že jste uprostřed léta. Snadno tak uvěříte, že sluníčko skutečně v Algarve září 3 000 hodin ročně, jak kdosi spočítal.

Lagos

Algarve

Zde se můžete kochat nádherou skalnatých útesů hnědé až červené barvy. Oddělují pláže od "vnitrozemí" podobně jako v Algarve. Přírodní síly mnohaletým působením vymodelovaly skály do bizarních tvarů. Oblouky, sloupy a dokonce i jeskyně v útesech jsou doplňovány působivými skalisky, která vystupují z moře. I když podél celého pobřeží vyrůstají hotely a turistické komplexy, a vzniká tak takřka souvislý pás rekreačních zařízení, lze objevit pláže, na něž po celý den nikdo nevkročí.

...více o Lagosu »

Albufeira

43 km západně od Fara, 346 km jižně od Lisabonu, 7 500 obyvatel. Rybářský přístav, založený Féničany. Kostel Milosrdenství s manuelským portálem. Archeologické muzeum. Populární turistické středisko, pod útesem je krásná pláž. Prohlídka jeskyní na člunech; možnost potápění, podmořského rybolovu, vodní i některé suchozemské sporty.